Arver

Old Swedish Dictionary - arver

Meaning of Old Swedish word "arver" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arver
arf. SD NS 1: 151 (1402). BSH 5: 101 (1506). " vm then arwen ther mik bordhe at ärwa äpter laurenz haquonson" SD NS 1: 288 (1403). " the skulu hawa allan arff sidhan badhe ledhan ok liowan ib. Jfr arf, n. "

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᚠᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back