Ärvinge

Old Swedish Dictionary - ärvinge

Meaning of Old Swedish word "ärvinge" (or ærvinge) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärvinge (ærvinge)
arvinge. En ärliken man. .. som ey haffdhe ärffingia oc ey husfru ProsaDikter 131. jac haffwer jngen arffwonghe siälffwer Troj 98. " tw bliffwer myn näste ärffwinge epter meg j thetta rike" ib 99. Clomera theras rikes rättha arffwonghe ib 283. " affhenDir jak mik om minum äruingiom thö samu jordh, ok eeghnar jak hana förnempda härra Jönisse ok hans äruingiom" SD 10: 44 (1371). then fornämpda Esbiörn eller hans erfuingia ib 10: 135 (1372). vnDir Jwar och hans ärffwingia till äwerdelica egho JämtlDipl 181 (o. 1420). vndher fornempde Kiätil oc hans ärvingiä ib 246 (1440). then tidh Pedhir muramestir oc hans hustrv ärffwinge. .. waro alstingx aathskildhe om allan ärffwadell som thöm burdhe opbära äptir for:da hustrv Märittho ATb 234 (1465). vndher Olaff Ionsson oc hans arffwyngher til odals oc äwerdelighä ego DN 14: 103 (1477). vndhan migh oc mina arfungha oc vndher them oc theres arfungha ib 14: 120 (1484). Thij skil iagh for:nä ocker wndhen megh oc mynä arwingh oc wndher megh Peder Morthenson oc hans arwingh til ewerdeligh eghä ib 14: 351 (1524).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärvinge may have also been written as ærvinge

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • arvonge )
  • ärvingialös

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᚠᛁᚿᚵᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back