Arvoþa

Old Swedish Dictionary - arvoþa

Meaning of Old Swedish word "arvoþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arvoþa Old Swedish word can mean:

arvoþa
L.
arvoþa
1) arbeta. " orka väl äruuþa" Lg.">Bu 498. SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). Lg.">Bil 863. " j ärfwdhin tharf löst" ib 286. " ärfuodha sik til födho" ib 347. " forma arwþä firi sit bröþ" SD 5: 637 (1347). " rikar ärwþar ok quiþer at höghþa" Lg.">Bu 153. ärwodhadho at vtthrykkia oliona KL 46 ; " jfr 4. "
arvoþa
2) förrätta, göra. ärwodha sina natwrlika syslo MB 1: 32. " äruodhin idhirt eghit äruodhe" Bir 3: 90. mange värlzlike män äruodha värlzlika gerninga (laBorant temporaliter) ib 380. " äruodhe (troligen för äruodhadhe; laBorabat) han mz sinom handom the thing som höuelik varo" ib 157.
arvoþa
3) bearbeta. " tha thu ärwodhar iordhina" MB 1: 59. " han hafdhe ther ämpne aff at pröwa andra creatwro dygdher swa opta han ärwodhadhe them" ib 128.
arvoþa
4) arbeta, bemöda sig. som mz myKLo mere omsorgh oc större KLokskap äruodhar om at taka af them hiärtans gooz än licammans Bo 108. " ärwodha ther vm huru the matten fly lygina" Bir 1: 226. " äruodha at rikit finge then konung thy matte hiälpa oc styra til godha gerninga ib 2: 259. "" som ärffuodhar (laBorat) mik til fulnatz loffua" Su 331.
arvoþa
5) våndas. " thänne siukdomen han nu äruodhar ij (qua laBorat)" Bir 4: 124. ärfwodhande (laBorantes) i vmskiptelikom siälinna dröfwilsom ok androm ogaghnom Su 431. " ärodha i yttarsta dödhenom" KL 356. " tok hon til at äruodha til dödhin Lg 3: 517. "

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • arwþä.
 • ärvoþa.
 • ärwþa.
 • äruuþa.
 • ärfwodha.
 • arfuda Bir 4: (Avt) 183.
 • ärffwadha SO 6.
 • ärffuadha: -at Lg 3: 10.
 • erfuadhe SO 161.
 • ärffueda ib 160.
 • äruoffdha ib 6.
 • -at )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᚠᚮᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back