As

Old Swedish Dictionary - as

Meaning of Old Swedish word "as" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

as Old Swedish word can mean:

as
L.
as
1) bjälke. " stödhrena som äru wnder systranna chor gwlff ällir aasana (trabes)" Bir 4: 85. " offwan wppa aasomen (trabes) skal gwlffuith byggias" ib. " alla idhra asa oc stängher hänghia fwlla mz owerflödoghom klädhom" LfK 97. Jfr betas.
as
2) ås. en branter aas war a hans leedh Iv(Cod.B,C) s. 229. - ss ortnamn. duas colonias jn asenom in parochia biæghæstrum SD 2: 571 (1309), 573 (1309). lindernaas ib 603 (1310). " söötaasa" ib 701 (1300-1310).
Alternative forms or notes:
  • aas.
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back