As

Old Swedish Dictionary - as

Meaning of Old Swedish word "as" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

as Old Swedish word can mean:

as
L.
as
1) bjälke i bro, broås. " scal han holla quärnabrona ferdiga och fotoghen lote komma fram wirkith, vthan äsena brista; thaa böte them ffogothen Arnell Brask BiI 26. 2) ås, på makren befintlig, långsträckt förhöjning. vplata mattis hansson. .. ena bar tompth pa norre malm ligiendes nordan hans mölners tompt ok sunaneskylstuna tompt vth medh aasen i mellen sama forscrifne tompter" SJ 2: 174 (1490). som lengden är aff tompten wijdh aasin lv (55) alnar, ffran aasin och nider i gatan wydh closters tomt c (100) alnar ib. - Jfr krop-, kätla haka-, ryg-as.. ass SvB 36 (början af 1500-talet).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aas.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back