Äs

Old Swedish Dictionary - äs

Meaning of Old Swedish word "äs" (or æs) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äs (æs)
äss, den sida på en till tärniingsspel begagnad tärning hvilken har enast ett öga. the kunne icke migh nemnare gonga j thirames stycke ock mång ogherning än es, ock see på en therning RK 3: (Till. om Chr. II, red. A) 6420. Jfr as.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äs may have also been written as æs

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • es )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back