Asea

Old Swedish Dictionary - asea

Meaning of Old Swedish word "asea" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

asea Old Swedish word can mean:

asea
. aseende. asiande. asyande. aasäyande),v. L.
asea
i sht i aBS. dativkonstruktion. väghiäna äru sua stykelek a seande (att se på) sum var blandat mz rotne bloþe KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 178. them aseande (i deras åsyn) KL 131. " thöm asyande" SO 16. allom them asiande Lg 3: 203. " allom asiandom" Lg 31. " mangom näruarande ok aseande" Lg.">Bil 461.
asea
ey wara aff them aasäyande nogon edhe i the sak begerende FH 1: 31 (1455, gammal afskr.).
asea
med dat. och gen. waro honum thäs aseande. .. at han wilde landzsins laghman wara BSH 1: 188 (1386). - med dat. och ack. at wi eij wiliom älla skulom them fornämpa boo nokat borgh aseande wara HSH 16: 4 (1369). - med dat. och pep. um med suBSt. at wi. .. thera hinom aldrigh sculom aseende wara wm nokra hielp BtRK 38 (1378). " SOm thik wilia ther vm aseande vara" Ber 261.
Alternative forms or notes:
  • a see.
  • aasee.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛋᚽᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back