Asker

Old Swedish Dictionary - asker

Meaning of Old Swedish word "asker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

asker
l. 1) ask, askträd. fraxinus asker Växtfört. fr. medlet af 1400-talet hos Th. M. ries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14 s. 7. franccinus. .. arBor queSDam asker GU C 20 s. 290. 2) ask, låda, händer thet swa, at breff torfua sökias äller frataghas, tha lete i them ask, skrin äller skap, som han finder Bokstafwen skrifwadhan wnder gozit VKJ 5 (1447). togo the. .. vth aff jöns amwndssons ask ix (9) mark SSkb 236 (1506). - ss måttsbeteckning. Jfr Falkman, Om mått och vigt 1: 319 f.; Hildebrand, Sv. Medelt. 1: 752; SAOB A 2469. en ask smr SD 6: 460 (1354). " atta aska honagh" ib 271 (1351). - Jfr glas-, hälghedoma-, stuvu-asker.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *askalunder ,
  • *askamark ,
  • *askastubbe ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back