Äskia

Old Swedish Dictionary - äskia

Meaning of Old Swedish word "äskia" (or æskia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äskia Old Swedish word can mean:

äskia (æskia)
1) äska, kräva, fordra, begära. huilket breff borgameSTarana pa äskiade j rettin STb 3: 403 (1498). (Svante Nilsson tilltalade skrivaren Nils) och aff hanom eskiede tet breffuit j retta fore the gode men alla ib 4: 131 (1506). at wij tilkraffdhe och eskiade worde wtaff erlige gode quinne ib 5: 276 (1520). " äsket aff oss hyälp oc tröST och godhe raadh" GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 68 (1511).
äskia (æskia)
2) tillkalla, inbjuda, upSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMana att infinna sig. är thet swa at the vnkoma i nokor matto ellir loc the koma ey i rättin tha the eskas fore, tha skulo the sex gifwa vi ᶜ mark ATb 275 (1467). " oc vilde bondin eska pa henne til retto" STb 1: 107 (1477).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äskia may have also been written as æskia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • äskia fram begära fram. her Twre. .. eskadhe sin jordabok fram Arvst 22. samma tijdh eskede. .. borgamesteren fram breffuen j retten STb 3: l02 (1493).
  • äskia igen begära tillbaka. oc eskede aff honum (Sten Sture) igen thette höffuitzmansdöme at han skulle oss thet oplate Rydberg Tr 3: 455 (1497). " en deel af thenna almoghe hafve älzskat i gän thet föge af thet sölff utkommet war" HSH 13: 55 (1524? Brask). - Jfr pa-, til-, ut-äskia.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛋᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back