Astundeliker

Old Swedish Dictionary - astundeliker

Meaning of Old Swedish word "astundeliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

astundeliker Old Swedish word can mean:

astundeliker
1) önskvärd, eftersträfvansvärd, liuf, behaglig. änkte (näml. är) djäfwlenom astundelikare (desiderabilius) än kärlekxsins wtsläkkilse Ber 47. hethelikare astundelikin Su 201. " i änglom är gudh astwndelikin (desiderabilis), thy at the astunda at skodha han" Ber 200. han är ämuäl astundelikast, oc naar tw hauir han tha hauir tw all astundelik thing Bir 1: 22. " thu äst. .. astundelikin at hafwa ok nytia" ib 224. " han är Sua astundelikin at thu thorff änkte astunda vm thu hauir han" ib 3: 3. " hulkin som mik thäktis mer än alt thz som astundelikit synis j världinne" ib 2: 225. godher idroghe är astundelikith liggiande fä Ber 34. taka nya brudh. .. astundelica j hannan Bir 3: 80. MP 1: 49. skodha oc see hans liofwa oc astundelica änlite Bo 240. taka af hans hälghasta handom then astundelica matin (escas delecabiles) ib. " swa som astundelikit viin" Bir 1: 186.
astundeliker
2) åstundad, efterlängtad. " i dagh teedhe alra manna fägherste sith astundelica (desideratam) änlite" Bo (Cod. B) 348. then astundelike (desiderata) daghin Su 343.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -likin )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛋᛏᚢᚿᚦᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back