Asyn

Old Swedish Dictionary - asyn

Meaning of Old Swedish word "asyn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

asyn Old Swedish word can mean:

asyn
L.
asyn
1) åsyn, åskådande. " foro þe huar sin vägh þäthan i folkas asyn" Bu 208. ib 56. Bil 273. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 13. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 109, 185, 247. KS 36 (94, 39). KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 289. " thu skalt födhas oc thrifwas i hans asyns (aspectus) oc ordha lioflek" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 178. " framledde sanctus johannes ther til asyna (protulit in medium) een riddara" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 373. " kalladh til sina brödher til asyyn" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 173. " som. .. älskar (näml. at) hans asyn fästis a sik siälffua" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 7.
asyn
2) syn, det som ses. wardher nw önkelik asyyn KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 201.
asyn
3) utseende. " vi saghom han ok asynin var äkke (non erat aspectus) thz är faghir" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 194. " iak saa otalica myKLa geta hiordh hulka som varo til asyn alra swartasto" KLemming. 1860.">Gr 299. " rädhelikin j aasyn (aspectu)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 11. ib 21, 3: 80. KL 196. Bergström. 1868--70.">Su 76. - pl. är ängelin ängeledhis swa ärliker i asynom som gudh siälwer KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 350.
asyn
4) syn, besigtning. testes jn sandskær presentes Bergström. 1868--70.">Super aasyn ibi habenda SD 5: 587 (1346, gammal afskr.). som een räth asyn byr at gangas ib NS 2: 70 (1408). " som ower asynenne meth waro" ib. " näKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdis å the tinge en skälikin asyn melen folka magnoson oc myn, om lthet förn:da godz ib 230 (1409, nyare afskr.). "
asyn
5) afseende, hänsyn. " swa mykit som thik bör öhafwa asyn til thik en sammen i thässom punktum" Ber 261.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aasyn.
  • asyyn.
  • asin MP 1: 13. asiwn VKR 76),
  • asynar man
  • asyna- )
  • asynar vitni ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛋᛦᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back