At läggia

Old Swedish Dictionary - at läggia

Meaning of Old Swedish word "at läggia" (or at læggia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

at läggia (at læggia)
lägga åt, gifva till känna, röja (känslor). sporde hwat konungen aat laghde Lg220.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so at läggia may have also been written as at læggia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aat- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏ:ᛚᛅᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back