At vara

Old Swedish Dictionary - at vara

Meaning of Old Swedish word "at vara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

at vara
tillsäga, påminna, uppmana. " lotho konung karl saa at wara sit rad alt saman kalla" RK 2: 8227. - varna. jomfru maria loth honom aathvara RK 1: (sfgn) s. 175. - Jfr vara at.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aath- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏ:ᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back