At vinna

Old Swedish Dictionary - at vinna

Meaning of Old Swedish word "at vinna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

at vinna
vinna. " som til skips först stridh at wan" MD (S) 219. - refl. at vinnas, räcka till? hånom må peninga ok godz at winnas huru han thöm hälzt förgör KS 35 (90, 37). Jfr vinnas at.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏ:ᚠᛁᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back