Äta

Old Swedish Dictionary - äta

Meaning of Old Swedish word "äta" (or æta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äta Old Swedish word can mean:

äta (æta)
L.
äta (æta)
1) äta, förtära. at han skulde dö: hulkin dagh han ate forBuþna STrand. 1853.">Frukt Bu 20. " et menlöST laMB. som liuar ok är helt sipþan þät är ätit" ib 140. " tholik koST som konungen aat" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1313. " jak äte ey mat her i dagh för än iak hawer tAlath mit ärinde" MB 1: 205. ST 146. " man sAl äta korwin män han är heethir" GO 226. " for thy wardhir Alir amthir ätin at somi äta kAlen ok somi krasen" ib 407. " hwa sik blanda widh sadha honum äta swiin" ib 759. " mins STrand. 1853.">Friz madher som mit brödh aat Bi 82. tha aat mannin ängla brödh" MB 1: 323. " thz brödh ther hans forfädher aato ib. jak forbiwdher idher at äta blodh, eller nakarsköns hold mz blodhe" ib 366. " tha skulin i Alzkona STrand. 1853.">Frwkt samansanka oc äta" ib 366. " j skulin ey thörfwa äta eller nöta vtan idhert älzSTa aarsädhe (comeAllius. 1850--54.">Ditis vetuSTissima veterum)" ib 376. " äta gräs som en oxe" ib 17. magho the ääta köt fyrom synnom j hwario wkw VKR 62. " ääta fiska oc hwit mat" ib. " äta fiSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS loc hwit mat" ib. " the. .. hawa änkte thz the magho äta" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 88. " lhan att oc drak i ena mAltiid, thz hanum war tänkt i ix daga" Allius. 1850--54.">Di 123. " lactuca skAl man ätha tha mykin hiti är" LB 7: 4. - med prep. af (för att utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa partitivt obj. el. för att angifva det hvariSTrand. 1853.">Från ngt tages el. hämtas). gaff gudh honum thetta Budhordh at han skulle äta aff Alzskona STrand. 1853.">Frwkt i paraAllius. 1850--54.">Diis vtan aff eno trä MB 1: 159. ib 160, 161. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 266, 2: 174. " ääth aff thesso brödheno" ST 23. lwchta vppa GOd äple, oc äta aff tom LB 7: 235. " ätt idhkelica aff vägbreda STrand. 1853.">Fröö" ib. " äta aff ene fete höno" ST 146. " wAlter sat oc att aff et willegAls böSTe" Allius. 1850--54.">Di 170. af änGOm mat ärtir iak swa gärna som af hänna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 51. eth ther af MD 8. " som the ärw saman j hardom leek swa äthe ok Alle aff eene STek" ib (S) 251. äta aff thy som afgudhum ofSTrand. 1853.">Fras (manducare de idolothytis) STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 188. " thön thry äta Al saman. .. af enom Allius. 1850--54.">Disk" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 34. " sma fugla. .. ato af hans hand" STenianus. Se Lg.">Bil 689. - aBS. i dagh skAlt þu mz mik äta Bu 144. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flere folk ätar þär inne som iak äta(r) ib. " vi ganGOm at äta" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 848. " STat vp ok dräp ok ätät" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL L151. tha ihesus aat i symonis huse STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 5. " the skulu ey äta, for än conuentit ätir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 78. " viliande hällir faSTa än äta" ib 3: 167. " han. .. gaf thöm äta, oc aat sAllius. 1850--54.">Diäluir mz thöm" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 240. " the iomSTrand. 1853.">Frw skulde äta ga" STrand. 1853.">Fr 1968. " the bära til the iomfw riik dryk ok äta toktelik" ib 1972. " tende han op en SToran eld. sidan satte han sik till oc att" Allius. 1850--54.">Di 123. hon. .. iate sik adre äta älla drikka. för än hon finge sina bön Bu 55. sitia nw til STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bordh oc äta oc drikka gladhlika MB 1: 206. " nokre drykke brödhir sato saman. .. ato och drukko oc tAladho mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa fafänGO" ST 146. thön hus han sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa äta ock drikka i medh sit härskap STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 41 (106, 44). " lhwa wäl äthir han skAl wäl drikka" GO 219. äth som hema STadAllius. 1850--54.">Dir ok ldrik som gäSTbwdhin ib 403. hwa som i otiidh athir (för äthir) han skAl faSTa ätande tiidh ib 434. - STenianus. Se Lg.">Bildl. thw skAlt ey Allom ordhom äta giffua (gifva näring ät, lägg på minnet?) GO 313 ; troligen har här dock en förvanskning skett; jSTrand. 1853.">Fr de emendations- och tolkningsförslag, som STrand. 1853.">FramSTällt af Kock, Medeltidsordspr. 2: 154 f. och Bugge, ASTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. f. Nord. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl. 10: 92.
äta (æta)
2) tugga, bita; genom tuggande el. bitande aSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flägsna. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKin fiol j hardhan siukdom. .. oc änxla. at han at aff sik tunGOna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL l63. - gnaga, södnergnaga. jak. .. tok hona swa som ätin (corrosum) kärna j äple STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 317.
äta (æta)
3) förtära, STrand. 1853.">Fräta, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">BortSTrand. 1853.">Fräta. " en sot at af hanom annat laret (cancer unum crus totum consumserat)" Bu 515. " mattelika ätha kötit j saarwm" LB 9: 105. ätha dödhköth j sarom ib. " äthir hon (ɔ: mira) dödhaköt af saar" ib 4: 343. - STenianus. Se Lg.">Bildl. STrand. 1853.">Fräta, gnaga, plåga. äter thz. .. mith hiärta (mea mens vAlde comSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birutur). at hedhne män ok fule, scolu lnythia mit fädherne STenianus. Se Lg.">Bil 488. - part. pres. ätande, ätbar, ätlig, matnyttig. ther fölgdhe ok mz ätanda fä. .. yxn ok köör faar ok geter ok margher GOdher gAlter feter Al 4955.
äta (æta)
1) äta sig, genom ätand blifva. med ack. af ett adj. uttryckande handlingens veSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKan. mön at sik mätta Bu 71. " skulin i äta idher mätta mz STrand. 1853.">Fridhi" MB 1: 376. " ät tik mättan ok ey fullan" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 24 (58, 25).
äta (æta)
2) äta sig, STrand. 1853.">Fråta omkring sig, tära sig, täras. quinta essentia aff qweSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KSelff läker filSTulam, oc annor saar som ätha segh LB 9: 109. läker thz. .. Alla siwkdomma som segh ätha oc wthwidha ib 112. - STenianus. Se Lg.">Bildl. äta sig, STrand. 1853.">Fräta sig, förtära sig, förtäras (af grämelse). i förbindelse med adv. innan. han äther sik jnnann som en laki MD (S) 288. jach äther mik, innan wij (rätta interpunktionen är väl: jach äther mik inna,m wij) haffwe tilfelle, och icke makthin BSH 5: 138 (1507) ; jSTrand. 1853.">Fr HjelmqviST, ASTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. f. Nord. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl. 23: 349. - med ack. af adj. Alder i anv. närmande sig adverbiAl betydelse (se Alder 1). þeop[h] ilus. .. ätar sik Allan innan viþ angar Bu 29. " nero. .. at sik Allan innan af harme" ib 129.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äta may have also been written as æta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • ääta.
 • eta LB 3: 237.
 • iättir VML I þiufn 14. imperat. ät. äät KL 151.
 • ääth ST 23.
 • ätt LB 7: 235.
 • eth MD 8.
 • at.
 • att Di 123 (på två st.), 170. aat Bil 82 ; MB 1: 17, 161, 323 ; MP 2: 5 ; Iv 2107 ; RK 1: 1313.
 • ast MP 2: 174.
 • aast ib 1: 266 ; MB 1: (Cod. B) 543.
 • astz Lg 3: 487.
 • ato Bil 689 ; ST 146.
 • aato MB 1: 11, 323 ; saman aato ib 2: 357. l
 • ate Bu 20. part. pret. ätin),
 • ätande vara
 • ätandis-.
 • ätans- )
 • äta sik ,
 • äta up , äta upp, upprätta. aat han thz ginstan op Pa 7. " fugla ok flughu ato thz vp" Bir 1: 15. Al 943, 4497. RK 3: (sista fort.) 5312. hunda äta annarz manz ärende vp GO 270 ; jfr Kock, Medeltidsordspr. 2: 150 f. Jpr upäta. - Jfr af-, saman-äta samt oätin, äfvensom ata, v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back