Äta

Old Swedish Dictionary - äta

Meaning of Old Swedish word "äta" (or æta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äta Old Swedish word can mean:

äta (æta)
L.
äta (æta)
1) äta. (Vår Herre) gaff them allom ätha. .. them som ätit haffdo MP 5: 228. thän som äthir thän swra winbära KLasan ällir omoghna, hans tändhir sliona SpV 146. Hon (högfärden) lather thän wmfäMPna thräkkin, som äthid haffwer krydadhan mat SkrtUppb 36. folkit. .. standhe vp fran bordhe tha thet hafwer ethit ok drukkit epte sinne nödthorp ib 222. " kommen oc äthen mith brödh" JMÖ 156. - bildligt. thä äthä hwndä gärnä annarss manss ärändä op GPM 2: 120 (1502). Småst på Fsv 2: 322 (Peder Månsson 1516). Munkin tilbör hwarn dagh swa litit äta at han ey mättis. .. äta litit at mannin skuli daghlika hungra oc thyrsta, thy at een finz mykit ätande oc än lhungrande. .. Annar ätir litt oc mättas. .. han aat medh brödhromin af kärleek. Swa manga dagha aat han ey. .. thär flere brödhir ato saman KL 228. Sporthe han abbotan, än brödhrene ato vm thän dagh. Han sagdhe them haua ätit ib 229. (Ärg) kommer till att spy, vm thett warder ätitt medh honigh PMskr 624 (avskr). 2) förtära, fräta sönder. om swa är at j inbyrdis bithins ok äthin (comeditis) hwar idhra thän andra, fornöthins j ok hwar aff them andra SpV 151. Äther eldhen sig siälffwer j grwffwonne oc askona aff sig. .. thet merker storm PMSkr 294. " strax äther qwekselfwit gwlbladhen" ib 416. Falcones. .. sidan äther thet söndher alskona malm vthan gwl. Stötis thet som pwlwer oc lägs pa dödköth, tha äther thet borth dödköth ib 474. Stötis han mädh salth oc giffz faarwm ätha ib 475. Phrigius. .. Han dogher til ath ätha aff dödköth j saarom ib 487. Smirillus är en sten. .. han äther oc bither them som filas mädh honom ib 490. " sarcofagus äther wp the menniskyos likamma som lägias begraffna. .. oc bindis then stenen widher liffwanda menniskios köth, thaa äther han oc thet" ib 491. Oc ä som the kopar kringlan äther sig jn j stenen ib 511. (Om kopparärg) Men obrentt och otuagitt, lätes i ögon som haffue hinno öffuan wäxste, och thett äter hinnene aff ib 625 (avskr). Jfr SNF 52: 2 s. 49 f. - i förbindelsen äta liver ok lungo innan, förtäras av grämelse, pinas. jac och thee gode män äthe bade leffwer och lwnge innan BSH 5: l171 (1507). Th. Helmqvist i ANF 23 (1907), s. 350. - Jfr upäta, madhiätas; half-, mal-, ut-ätin.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äta may have also been written as æta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Småst på Fsv
Småstycken på Forn Svenska. Andra serien. Samlad af R. Geete. 1900-1916. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back