Atala

Old Swedish Dictionary - atala

Meaning of Old Swedish word "atala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atala
åtal, klander. " vtan hwars manz hinder oc aatalu" Gadolin Pants 275 (1372).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aa- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
➞ See all works cited in the dictionary

Back