Atala

Old Swedish Dictionary - atala

Meaning of Old Swedish word "atala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atala
åtala. " hwar som han worder atalader" BtRK 125 (1438, orig.). - väcka åtal, göra anklagelse. ath feygdha äller a tala äpter olaff jacopsons dödh FH 2: 117 (1438). - klandra, väcka tvist om. enghin maa oghormagha jord hans aFHända, þän (var. än) oghormaghi a talar innan nästu thry aar, sidhan han tiil maghanda aara kombir SD 4: 408 (1335, enl. Hadorphs aftr.). ath thenne gardhin och gooz kylo ällir hans arffwm affginge ällir aklaghat ällir atalath wordhe aff mich ib NS 1: 233 (1403). " ib 2: 214 (1409). ath athala vppa thetta forscrepna jordaskipte ib 88 (1409). "

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back