Atalare

Old Swedish Dictionary - atalare

Meaning of Old Swedish word "atalare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atalare
person som väcker klander el. tvist. loth fornempde hans vp forscrifne philpus jenssone. .. alth löst och fasth inna stadh och vtan. .. fryth och quit fore alla födda och ofödda a thalara til ewijch tijdh SJ 2: 141 (1488). ib 263 (1494) , 299 (1496), 313 (1497).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aa- SJ 2: 299 (1496) , 313 (1497)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᛆᛚᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back