Ätande

Old Swedish Dictionary - ätande

Meaning of Old Swedish word "ätande" (or ætande) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ätande (ætande)
ätande, mat. " hon hafdhe owirflödhelikhet j dryk oc mat ok ätande ok drikkande (comedendo et bibendo. .. excessit) j oloflicom timom" Bir 3: 86.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ätande may have also been written as ætande

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛏᛆᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back