Ätande tidh

Old Swedish Dictionary - ätande tidh

Meaning of Old Swedish word "ätande tidh" (or ætande tidh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ätande tidh Old Swedish word can mean:

ätande tidh (ætande tidh)
1) tid att äta, måltidsstund. hwa som i otiidh athir (för äthir( han skal fasta ätande tiidh GO 434. samala liggia ätande tidhir ib 15 ; " jfr 2. "
ätande tidh (ætande tidh)
2) måltid. genest äpte ätendä tiidh wm middaghen tha skulu brödhrene gangä i körkiona SD NS 1: 304 (1403 i vidim. af 1414); jfr 1. man hafuer thz stundom förra seet hans ätintiidh var bätre reet Iv 2112. föreata gör faghir ätantiidh GO 691.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ätande tidh may have also been written as ætande tidh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -tiidh.
  • ätantiidh.
  • ätindtiidh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛏᛆᚿᚦᚽ:ᛏᛁᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back