Atäskia

Old Swedish Dictionary - atäskia

Meaning of Old Swedish word "atäskia" (or atæskia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atäskia (atæskia)
fordra, kräfva, göra fordran el. kraf. ner jach eller richesens rad heltzt oppa atesker BSH 5: 95 (1506).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so atäskia may have also been written as atæskia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᛅᛋᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back