Atbära

Old Swedish Dictionary - atbära

Meaning of Old Swedish word "atbära" (or atbæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atbära Old Swedish word can mean:

atbära (atbæra)
L.
atbära (atbæra)
1) tillföra, frambära, framföra. stikkunar. .. Sum at barus Bil 255. nw aatbärandis (exhibens) sötasta hugswalilsinna ordh nw litit äpter hardasta straffwilsinna näpst Su 205.
atbära (atbæra)
2) bära till, hända. at swa var aat bwrit Bil 851. --

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so atbära may have also been written as atbæra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aat- )
  • atbära sik , bära sig åt, bete sig. huru han skulde sik aat bära Ansg 227. Jfr bära sik at.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᛒᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back