Ater böta

Old Swedish Dictionary - ater böta

Meaning of Old Swedish word "ater böta" (or ater bøta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ater böta Old Swedish word can mean:

ater böta (ater bøta)
L.
ater böta (ater bøta)
1) Bota, återställa. " mangra handa flätio blanda saman ok mängia som skola gita atirböt käptana" Bo 134. " tilbyriar kötit atirbötas ib. alt förwärrat oc fördärffwat ather bötandhe" LfK 90.
ater böta (ater bøta)
2) godtgöra, försona. " skulle thz ater bötas mz thäs blodhe som wtgöt annars blodh" MB 1: 425. adams mandrap är ater böt mz wars herra blodhe ib 426. - Jfr böta ater.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ater böta may have also been written as ater bøta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱ:ᛒᚯᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back