Ater fa

Old Swedish Dictionary - ater fa

Meaning of Old Swedish word "ater fa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ater fa Old Swedish word can mean:

ater fa
L.
ater fa
1) återfå. " SD 5: 377 (1344, nyare afskr.), 478 (1345, nyare afskr.). vm hon hauar sin son atar fanget" Bu 25. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 205. Iv 1103, 1173. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1129. " atir fik armenie rike" KLemming. 1860.">Gr 269. atherfigh han sin andha KLosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 216.
ater fa
2) återgifva, återlemna. soor sik hafua iudhanum mera gul aterfangit en han KLemning. 1860. SFSS.">Borghade Bil 578. " atirfa thik thöm alla behalna" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 187. MP 2: 174. " tok ena kapo aff androm. .. ok glömde at atirfa" KL 122. - Jfr fa ater samt aterutfa.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -fanga Iv 1103, 1173),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱ:ᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back