Ater hela

Old Swedish Dictionary - ater hela

Meaning of Old Swedish word "ater hela" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ater hela Old Swedish word can mean:

ater hela
1) hela, återställa, vm hulka änglane forstodho förra krononna brut skula atirhelas (reDintegrari) Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 230.
ater hela
2) saliggöra, frälsa. ordh gudz. .. hulkit som formagh atir hela edhra siäla MP 1: 88.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱ:ᚼᚽᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back