Ater köpa

Old Swedish Dictionary - ater köpa

Meaning of Old Swedish word "ater köpa" (or ater køpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ater köpa (ater køpa)
åteRKöpa. dyrth motte swerige them aather köpa RK 3: 2605. Jfr köpa ater.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ater köpa may have also been written as ater køpa

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aather- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱ:ᚴᚯᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back