Ater kräfia

Old Swedish Dictionary - ater kräfia

Meaning of Old Swedish word "ater kräfia" (or ater kræfia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ater kräfia (ater kræfia)
återkräfva, återfordra. " sit eghit ather kräfla Bil 269. "" ey meer atirkräfwia än thu hawer honum wtgiwith" MB 1: 374. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 400. " atirkräfia bokena af honom" KL 220. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 399. LfK 70. " hans siäl skal iak atirkräfuia af thinne hand" MP 1: 245. Jfr kräfla ater.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ater kräfia may have also been written as ater kræfia

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -kräfwia.
  • -kraffia: -as LfK 70 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱ:ᚴᚱᛅᚠᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back