Ater läggia

Old Swedish Dictionary - ater läggia

Meaning of Old Swedish word "ater läggia" (or ater læggia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ater läggia Old Swedish word can mean:

ater läggia (ater læggia)
L.
ater läggia (ater læggia)
1) återställa. " tha atherläggis golffuit til sinna förra fäghrind oc skipilse RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 105. "
ater läggia (ater læggia)
2) låta ligga qvar, qvarlemna. han haffwer marghin riddara ater lakt (näml. på slagfältet) Al 8506. RK 2: 7904.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ater läggia may have also been written as ater læggia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱ:ᛚᛅᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back