Ater lova

Old Swedish Dictionary - ater lova

Meaning of Old Swedish word "ater lova" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ater lova Old Swedish word can mean:

ater lova
1) lofva tillbaka, lofva att återlemna. thet brefuit var döt oc var herra erik karlsons arfwingom ater lofuat SD NS 2: 252 (1410).
ater lova
2) lofva tillbaka, lofva i stället, lofva ss ersättning. thinne äroffulle stridh ather loffwandis wärdskyllog lön Lg 3: 313.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱ:ᛚᚮᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back