Ater sätia

Old Swedish Dictionary - ater sätia

Meaning of Old Swedish word "ater sätia" (or ater sætia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ater sätia (ater sætia)
qvarlemna. Bir 1: 192. Lg 1033, 3: 567.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ater sätia may have also been written as ater sætia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱ:ᛋᛅᛏᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back