Ater täppa

Old Swedish Dictionary - ater täppa

Meaning of Old Swedish word "ater täppa" (or ater tæppa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ater täppa Old Swedish word can mean:

ater täppa (ater tæppa)
L.
ater täppa (ater tæppa)
1) igentäppa, tilltäppa, tillsluta. vm nakor atir täpte nakra the gropena KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 241. " konungs adhran war lidogh oc frii oc enkte aater täpt" VAH 24: 323 (1454). hon (kungsådran) scal ey aater täppas äller forbyggias ib. MB 2: 155, 173. " atirtäppa thera mwnna" ib 199. LfK 81. annath (näml. örat) athertäppe han mz stiärtenom Ber 156. " ater täpto siin öron" KL 144. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 226, 3: 141, 272. " atir täppa hans hörsl" ib 1: 313. " the hafwa atir täpt öghon til gudh" ib 277. " jak atirtäpte hiärtat at iak skulle ey thänkia rätuis thing" ib 3: 59. atir täppa vm licamliko sinnin MP 2: 53. - spärra. atirtäppa alla väghana mz stokkom oc krokom oc fotaanglom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 143.
ater täppa (ater tæppa)
2) däMPa. " atirtäppir mat lustan" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 235. - Jfr täppa ater.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ater täppa may have also been written as ater tæppa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aater- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱ:ᛏᛅᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back