Aterbära

Old Swedish Dictionary - aterbära

Meaning of Old Swedish word "aterbära" (or aterbæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterbära Old Swedish word can mean:

aterbära (aterbæra)
L.
aterbära (aterbæra)
1) återbära. atirbar barnit KL 100. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir. 1: 257. Jfr bära ater.
aterbära (aterbæra)
2) tillbakavisa, vederlägga. hwilka sägn wij willium aterbära SD 4: 536 (1336, nyare afskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aterbära may have also been written as aterbæra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛒᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back