Aterbiuþa

Old Swedish Dictionary - aterbiuþa

Meaning of Old Swedish word "aterbiuþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterbiuþa
erbjuda (en Pant) å egaren till lösen. tha the sama tomptnin war vpbudhin ok honum mäth vittnum aatirbudhin Gadolin Pants 276 (1378).

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aatir- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛒᛁᚢᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
➞ See all works cited in the dictionary

Back