Aterbliva

Old Swedish Dictionary - aterbliva

Meaning of Old Swedish word "aterbliva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterbliva Old Swedish word can mean:

aterbliva
1) blifva qvar, förblifva. lät sina dottor thär atirbliwa KL 73. " atirbleff ihesus j iherusalem" MP 1: 50. " änkte atirbleff olönat" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 69. vi atirblifwom swa som fadhir lös barn KLemning. 1860. SFSS.">Bo 218. i hänne ensaMPne atirblef tron ib 219. " atirbliua j sine lastelike sidhuänio" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 40.
aterbliva
2) blifva öfvrig, vara öfvrig, återstå. äptir noa flodh atirbliuo änga mäniskior vtan the som varo j noa arch KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 399. " änkte atirblifwir höghra wäghin vtan ensamin strupin" ib 1: 68. enkte atir bleff eptir them vtan muldh oc matka MP 1: 28. - Jfr bliva ater.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛒᛚᛁᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back