Aterbryta

Old Swedish Dictionary - aterbryta

Meaning of Old Swedish word "aterbryta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterbryta Old Swedish word can mean:

aterbryta
L.
aterbryta
1) tillbakahålla, tygla. " hofsämi är thön dygdh ther forbiudhr ok återbrytr i mannenom allan huxens ok likamens girughan ok oquemelikan lusta" KS 19 (48, 20).
aterbryta
2) vederlägga thässe skäl äre ey fulkomin oc magho aterbrytas MB 1: 447. Jfr bryta ater.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛒᚱᛦᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back