Aterbuþ

Old Swedish Dictionary - aterbuþ

Meaning of Old Swedish word "aterbuþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterbuþ
jords hembjudande till lösen el. återköp; jord som någon är berättigad att lösa el. återköpa. thet war hartika aterbud oc war olaghlika wndan hanom salth SD NS 1: 324 (104, nyare afskr.). som myt ok mynne hustrv retta aterbudh är FH 2: 81 (1431).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛒᚢᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back