Aterbyggia

Old Swedish Dictionary - aterbyggia

Meaning of Old Swedish word "aterbyggia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterbyggia
återuppbygga, återställa. at atirbryggia cappallana KL 109. " at atirbryggia oc vp nyia stadhen" MB 2: 250. " hulkaledhis gudz kirkia skal än atirbyggias" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 13. ib 3: 364. " i dagh tilbyrias atirbyggias (restaurari) oc vpfyllas thera (änglarnes) chora af swa mangom hälgha manna siälom" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 253. ther stadhda (för skadda) kärlekin atirbyggir ib 41. Jfr byggia ater.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛒᛦᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back