Aterfara

Old Swedish Dictionary - aterfara

Meaning of Old Swedish word "aterfara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterfara
återfara, fara tillbaka. Al 1523. at atirfara til rom Bir 3: 237. " hwat mon thu ey vara atirfarin til himerikis" Bo 26. Jfr fara ater.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back