Aterfödha

Old Swedish Dictionary - aterfödha

Meaning of Old Swedish word "aterfödha" (or aterfødha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterfödha (aterfødha)
(åter) förorsaka, åstadkomma. hwro myken sorgh oc dröffwelse tw skalt oss affla oc aterfödha (quot nobis es pratura dolores) Troj 70. - refl. aterfödhas, födas på nytt. at alle skulle aterfödhas j döpilsom JMPs 114.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aterfödha may have also been written as aterfødha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚠᚯᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back