Aterföra

Old Swedish Dictionary - aterföra

Meaning of Old Swedish word "aterföra" (or aterføra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterföra Old Swedish word can mean:

aterföra (aterføra)
1) återföra. " atir fördho hälgha benin" Bil 108. " them atirföra til fädhernislandit" MB 2: 235. FH 7: 96 (1513). Jfr föra ater.
aterföra (aterføra)
2) föra tillbaka, bära tillbaka, åter omtala. at the ey thera handa (ɔ) wärdzslik tidhande ällir sqwallir ällir andra fafänga) atherförin ffor andra systra Bir 5: 28. tidhande älla fafäng ordh ther thu androm atirfore (för -före) Ber 262.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aterföra may have also been written as aterføra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚠᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back