Atergiäld

Old Swedish Dictionary - atergiäld

Meaning of Old Swedish word "atergiäld" (or atergiæld) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atergiäld (atergiæld)
återbetalning, vedergällning, ont atirgäld KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir4: 228. " wänt thik af gudhi godh atir giäld" Bil 556. " thz är gudz rätuisa atirgäld" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 215. af rätwisonne athergälde Ber 51. " blidhkas af atergälde äwärdhelika glädhi" ib 41. " syndanna atirgäld" KL 15. athergäldh bewisa Su 90. LfK 163, 192.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so atergiäld may have also been written as atergiæld

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -gäld.
  • -gäl LfK 163 ),
  • atergiälds pina ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚵᛁᛅᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back