Atergöma

Old Swedish Dictionary - atergöma

Meaning of Old Swedish word "atergöma" (or atergøma) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atergöma Old Swedish word can mean:

atergöma (atergøma)
1) gömma, qvarhålla, behålla. athergöma wredhena KLosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 174. hafwande atergömd arren äpter saren Su 412.
atergöma (atergøma)
2) behålla, förbehålla. at hon ther af sik änkte atirgömde KL 331. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 58, 238. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 375. " behalt oc atirgöm thik thz som nyttelicast ok bäzst är" ib 431. " the äru the som gudh atergömde sik" Su 425. " atirgömde thik swa storan fatikdom" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 35. " howdhit hans. .. hulkit hon atir gömde sik at swepa" ib 211.
atergöma (atergøma)
3) bevara, rädda. " atir gömde iak them af fortappilsom j flodhinne" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 78.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so atergöma may have also been written as atergøma

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚵᚯᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back