Aterhald

Old Swedish Dictionary - aterhald

Meaning of Old Swedish word "aterhald" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterhald Old Swedish word can mean:

aterhald
1) återhåll, återhållsamhet. " täMPde sit köt mz atirhKLemming. 1862.">Alde" KL 44. " gik owir KLemming. 1862.">Alla andra j atirhKLemming. 1862.">Alle ib 79. "" mykin i atirhKLemming. 1862.">Alde" ib 250. " hwat skolom wij oc sighia af atirhKLemming. 1862.">Alle" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 130. ib 132. " stort war henna aterhKLemming. 1862.">Al" Lg 3: 241. " bryta sit aterhKLemming. 1862.">All" ib 242. " nar iak wardhir gamKLemming. 1862.">Al vil iak taka mik atir hKLemming. 1862.">Ald" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 148. drikka vtan atirhKLemming. 1862.">Ald ib 183. " ville änkte atirhKLemming. 1862.">Ald haua ib 3: 86. "" elden bränner vtan aterhKLemming. 1862.">Ald" MB 1: 32. war siunkin swa diupt j synda graf. .. at han enkte wiste atirhKLemming. 1862.">Ald af illu Lg.">Bil 277. " atirhold aff KLemming. 1862.">Allom lastom MP 1: 90. "" hafuir atirhKLemming. 1862.">Al af kräslico födho" ib 92. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 289, 4: 15. KLemming. 1862.">Al 6579. " jak bödh ämuäl thik at älska skällikit äruodhe ok atirhKLemming. 1862.">Aldh KLemming. 1862.">Aldra thinga (återhåll i afseende på KLemming. 1862.">Allt)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 11.
aterhald
2) tilLBakahållande. " aff thera atirhKLemming. 1862.">Ale i kroppenom tha fordarfwas makten" LB 3: 173. " vanskipadha astundilsa atirhKLemming. 1862.">Ald (continentia) ok kötzsins oc kropsins syndelica rörilsa atirhKLemming. 1862.">Ald (refrenatio)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 381.
aterhald
3) det som håller tilLBaka. thz hws er hedna manna atherhKLemming. 1862.">Ald RK 1: 1336. -- Jfr oaterhKLemming. 1862.">Ald.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -hold.
  • -hal.
  • -hall )
  • aterhalds forma ,
  • aterhalds lovan ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚼᛆᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back