Aterhaldogher

Old Swedish Dictionary - aterhaldogher

Meaning of Old Swedish word "aterhaldogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterhaldogher Old Swedish word can mean:

aterhaldogher
1) qvarhållande, fasthållande. atirhaldokt näth (rete vel retinaculum) KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 198.
aterhaldogher
2) återhållsam. " KL 185. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 49. "" thin thiänista qvinna wari mattadh ok atir hallogh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 60. ib 3: 214, 364. " atir halloghir af owir flödhelikom lthingom" ib 1: 60. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 267. - (atirhalloght för oatirhalloght KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 367 .) - Jfr oaterhaldogher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -hallogher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚼᛆᛚᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back