Aterhämta

Old Swedish Dictionary - aterhämta

Meaning of Old Swedish word "aterhämta" (or aterhæmta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterhämta (aterhæmta)
återhämta, återtaga. at atherhänta thin klädhe VNB 23. alla borttappadha nadher ather häntandhe STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 90. skal thu om hälgho dagha gerna gaa til kyrkio oc skalt tha atirhempta oc vpfylla thz som thu hafwir tapat och forsumat om the sykno daghana ST 147.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aterhämta may have also been written as aterhæmta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -hempta.
  • -hänta )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚼᛅᛘᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VNB
Vadstena Nunnas Bönbok. Utg. af E. Rietz. 1842.
➞ See all works cited in the dictionary

Back