Aterkall

Old Swedish Dictionary - aterkall

Meaning of Old Swedish word "aterkall" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterkall
återkallande, upphäfvande. " vtan alla manna atalan oc aterkall" SD NS 1: 274 (1403, nyare afskr.). frijt frälst ok akärölöst fore allom aterkallom SJ 28 (1425).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚴᛆᛚᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back