Aterkalla

Old Swedish Dictionary - aterkalla

Meaning of Old Swedish word "aterkalla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterkalla Old Swedish word can mean:

aterkalla
L.
aterkalla
1) återkAlla, kAlla tillbaka. vtan the warþin aterkAlläþir SD 1: 669 (1285, gammAl afskr.). Bil 444. Bo 92, 203. " atirkAlla han af syndomen Bir 1: 98. "
aterkalla
2) återkräfva, återfordra. " thet Alt medh räth aterkAlla" SD NS 2: 304 (1410). Bir 3: 398. hwi haffwom (för -in) j ey. .. atirkAllad idhwr landh MB 2: 107.
aterkalla
3) återkAlla, återtaga, upphäfva. mina orätuiso gerninga ok ordh atirkAlla Bir 3: 429. atirkAlla hälgha torSDagh hälghd Bil 562. " atir kAlla kyrkio frelsins rät" ib 657. " atirkAlla domin" Bo 198. JP 43. " thetta kööp scAl Aldrigh atir kAllas" SD NS 1: 677 (1407). ib 2: 214 (1409). FH 5: 45 (1467), 48 (1467), nyare afskr.). thz ma engin ater kAlla Al 8592. - Jfr kAlla ater, oaterkAllande.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚴᛆᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back