Aterkalla

Old Swedish Dictionary - aterkalla

Meaning of Old Swedish word "aterkalla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterkalla
återkräfva. SD 6: 526 (1354). Svartb 211 (1397).

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • oter- Svartb 211 (1397)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚴᛆᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back