Aterkallan

Old Swedish Dictionary - aterkallan

Meaning of Old Swedish word "aterkallan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterkallan
återkallelse, kallelse att återvända el. återkomma. ath enkte rwm äller ltilfälle giffs nw honom til nakot wanhop, huilkom äpther fölhger swa stor mildhet, aff thinna fadherlika atherkallan (quem tanta subsequitur clementia Parernæ revocationis) Mecht 335. - återkallande, upphäfvande. vtan alla atirkallan Gadolin Pants Bilaga 273 (1388). vtan aterkalla (för -an) FMU 1: 480 (1399).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚴᛆᛚᛚᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back